Händer i kyrkan

2019


JANUARI

Söndag 27  Jesus skapar tro
10.00 Gudstjänst
Hellen Tolf Dahl, Lennarth
Betnér, Sara Olsson, Serny Lilja och Husbandet.
Efter kyrkkaffet församlingsmöte om ekonomin i församlingen inför årsmötet 9 februari.

Onsdag 30
13.00 Mitt på dagen-träff.
”På helig mark”, Nils-Olof Tägt berättar från Palestina och
SIRA-skolorna.

Torsdag 31
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

FEBRUARI

Söndag 3  Kyndelsmässodagen - uppenbarelsens ljus
10.00 Gudstjänst
Christina Molin, Anne Björklund, Peter Hallström, Susanna Ceder-
qvist, Lena Olsson

Måndag 4
17-19 Fem ti´ sju - syföreningen.
Vad kan vi rulla? Värdfolk: Inger Vidhammer, Catharina Malmfors

Torsdag 7
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Lördag 9
15.00 Församlingens årsmöte

Söndag 10  Sådd och skörd
10.00 Gudstjänst med nattvard
Årshögtid. Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, kör, Cristina Larsson

Onsdag 13
13.00 Mitt på dagen-träff i Högdals-
kyrkan. Bil från Mikaelikyrkan klockan 12.30.

Torsdag 14
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Söndag 17  Septuagesima - Nåd och tjänst
10.00 Gudstjänst
Curt Ahnlund, Inger Furusand, Krister och Eva Karlsson

Torsdag 20
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Söndag 24  Sexagesima - Det levade ordet
10.00 Gudstjänst
Per-Magnus Selinder, Anne Björklund, Serny Lilja och Husbandet

Onsdag 27
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjö-
kyrkan. Bil från Mikaelikyrkan klockan 12.30.