Händer i kyrkan

OKTOBER

Lördag 14
10.00  Tjejträff 

Söndag  15  Att lyssna i tro 
10.00 Gudstjänst Linda Joelsson, Göran Rådö, Cristina Larsson, kören

Måndag  16 
17-19  Fem ti´ sju - Syföreningen 

Torsdag 19 
12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 20 
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande  Samling på spanska 

Lördag 21 
16.00 Fredskonsert. Insamling till Världens barn.

Söndag 22  Trons kraft 
10.00 Gudstjänst med nattvard. Linda Joelsson, Inger Furusand, Maj Lindén, Serny Lilja

Onsdag 25 
13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvstakyrkan. Ett knippe nya och gamla visor med Monica Söderberg.   
Samåkning från Mikaelikyrkan  klockan 12.30

Torsdag 26 
12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 28 
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande Samling på spanska 

Söndag 29  Att leva tillsammans 

10.00 Gudstjänst Kim D. Bergman, Göran Rådö, Stig Jonsson, Cristina Larsson

Måndag 30 
17-19 Fem ti´ sju - Syföreningen  Riv och rulla.


Tisdag 31 
19.00 Konsert med Ellen Nisbeth, viola, och Bengt Forsberg, flygel.

NOVEMBER

Torsdag 2 
12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 3 
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande Samling på spanska

Lördag 4  Alla helgons dag 
10.00 Gudstjänst Lars-Göran Olsson, Anne  Björklund, Lena Olsson,  Serny Lilja

Söndag 5  Ljus och ton i Allhelgonatid 
18.00 Gudstjänst sammanlyst med   Högdalskyrkan. Maud Skagerman m.fl.

Måndag 6 
18.30 Den troende tvivlaren: Samtal   om Dag Hammarskjöld  (se notis)

Onsdag 8 
13.00 Mitt på dagen-träff i Mikaelikyrkan. ”Beyers Naudé, modig försvarare av de svartas rättigheter.” Pastor Rune Forsbeck tecknar bilden av en högt aktad   kollega.

Torsdag 9 
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 10 
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande  Samling på spanska 

Söndag 12 Frälsningen

10.00 Gudstjänst Linda Joelsson, Stig Jonsson,  Lena Olsson, kören