Händer i kyrkan

2018

NOVEMBER


Torsdag 1 
12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan 
13-14 Bibelsamtal 


Lördag 3  Alla helgons dag 
10.00 Gudstjänst Lennart Molin, Anne Björklund, Serny Lilja, Husbandet 


Onsdag 7 
13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvstakyrkan. Berit Eriksson m.fl.: Jag är en lantbrevbärare, Hjalmar Gullberg i ord och ton. Bil från Mikaelikyrkan 12.30. 


Torsdag 8 
12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan 
13-14 Bibelsamtal 
18-19 Bibelsamtal 

Söndag 11  Den yttersta tiden
10.00 Gudstjänst med nattvard Per-Magnus Selinder, Stig Jonsson, Annika Larsson, Cicki Larsson 


Måndag 12 
17-19 Fem ti´ sju - syföreningen Nu har vi rullat. Förbandskväll. Värdfolk: Margareta och Stig Jonsson 

Torsdag 
15 12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan 13-14 Bibelsamtal


Söndag 18  Vaksamhet och väntan 
10.00 Gudstjänst Anders Dahlqvist, Hans-Peter Rasmussen, Lena Olsson, Älvsjö brass

 Onsdag 21 
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjökyrkan. Ulf Bergsviker: En människas resa till att bli pastor. Bil från Mikaelikyrkan 12.30. 


Torsdag 22 
12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan 
13-14 Bibelsamtal 
18-19 Bibelsamtal 


Lördag 24 11-14 Julmarknad, se notis 


Söndag 25  Kristi återkomst 
11.00 Gudstjänst i Skärholmens k:a Obs tiden! Sammanlyst i Skärholmens kyrka vid torget. 


Torsdag 29 
12.00 Andakt och soppa 
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan 
13-14 Bibelsamtal 


DECEMBER

Söndag 2  Första advent - Ett nådens år 10.00 Gudstjänst Omon Norén, Anders Öhlén Onsdag 5 13.00 Mitt på dagen-träff i Mikaelikyrkan. Bengt Forsberg, Lena Olsson och Olle Persson: Det lider mot jul.


Onsdag 5 
13.00 Mitt på dagen-träff i Mikaelikyrkan. Bengt Forsberg, Lena Olsson och Olle Persson: Det lider mot jul.