Händer i kyrkan

2019


FEBRUARI

Söndag 3  Kyndelsmässodagen - uppenbarelsens ljus
10.00 Gudstjänst
Christina Molin, Anne Björklund, Peter Hallström, Susanna Ceder-
qvist, Lena Olsson

Måndag 4
17-19 Fem ti´ sju - syföreningen.
Vad kan vi rulla? Värdfolk: Inger Vidhammer, Catharina Malmfors

Torsdag 7
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Lördag 9
15.00 Församlingens årsmöte

Söndag 10  Sådd och skörd
10.00 Gudstjänst med nattvard
Årshögtid. Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, kör, Cristina Larsson

Onsdag 13
13.00 Mitt på dagen-träff i Högdals-
kyrkan. Bil från Mikaelikyrkan klockan 12.30.

Torsdag 14
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Söndag 17  Septuagesima - Nåd och tjänst
10.00 Gudstjänst
Curt Ahnlund, Inger Furusand, Krister och Eva Karlsson

Torsdag 20
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Söndag 24  Sexagesima - Det levade ordet
10.00 Gudstjänst
Per-Magnus Selinder, Anne Björklund, Serny Lilja och Husbandet

Onsdag 27
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjö-
kyrkan. Bil från Mikaelikyrkan klockan 12.30.

MARS
Söndag 3  Fastlagssöndagen  Kärlekens väg
10.00 Gudstjänst
Gustav Josefsson, kören,
Lena Olsson

Måndag 4
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen.
Riv och rulla.

19.00 RPG-föreningens årsmöte

Söndag 10  1:a söndagen i fastan Prövningens stund
10.00 Gudstjänst med nattvard
Christina Mohlin, Omon Norén, Ingemar Johansson, 
Cristina Larsson

Onsdag 13
13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvsta- kyrkan. ”Tro eller veta”.
Rolf Kassberg funderar kring existentiella frågor. 
Bil från Mikaelikyrkan 12.30.

Söndag 17  2:a söndagen i fastan Den kämpande tron
10.00 Gudstjänst
Per-Magnus Selinder,
Stig Jonsson, Cristina Larsson

Måndag 18
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen

 

 

Livet i Mikaelikyrkan februari 2019;

Andakt och därefter sopplunch följande torsdagar: 

7.3, 14.3, 21.3, 28.3, 4.4 och 25.4. 

Kl. 13 dessa dagar inbjuder vi till samtal kring 

kommande söndags bibeltexter.