Händer i kyrkan

2018

Mars


Onsdag 28

13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvstakyrkan.
Katarina Alexandersson
berättar om Florence Nightingale
”Sibiriens ängel”. Samåkning
från Mikaelikyrkan 12.30.

Skärtorsdag 29 

Det nya förbundet
18.00 Getsemanestund med enkel
nattvard.
Kim D. Bergman, Omon Norén

Långfredag 30 Korset

10.00 Gudstjänst
Krister Karlsson, Kjell Gerdin, kören, Bengt Forsberg

APRIL

1 Påskdagen  Kristus är uppstånden
10.00 Gudstjänst
Krister Karlsson, Inger Furusand, Lena Olsson, Bengt Forsberg
2 Annandag påsk
Ingen gudstjänst

Torsdag 5
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan
Fredag 6
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande.
Internationell samling, tolkas vid behov till svenska.

8 Söndag Påskens vittnen
10.00 Gudstjänst
Gustav Josefsson, Stig Jonsson,
Susanna Cederqvist, husbandet, Serny Lilja

Onsdag 11
13.00 Mitt på dagen-träff ”I Roslagens famn. Möten med några kulturpersonligheter.”
Jörgen Toresson.

Torsdag 12
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan
Fredag 13
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande. Internationell samling, tolkas vid behov till svenska.
Lördag 14
10-13 Städdag. Vi gör fint - ute och
inne i kyrkan (se notis).
15 Söndag Den gode herden
10.00 Gudstjänst med nattvard
Kim D. Bergman, Inger Furusand, Henrik Linton, Kristina Lindgren

Måndag 16
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen.
Våren är här!
Torsdag 19
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan
Fredag 20
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande. Internationell samling, tolkas vid behov till svenska.
22 Söndag Vägen till livet
10.00 Gudstjänst
Lennart Molin, Anne Björklund, kör, Cristina Larsson
Offer till Equmeniakyrkans nationella arbete
Onsdag 25
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjökyrkan. ”Musikalisk resa från Sollentuna till Stockholm.” Moa
Nissfolk. Samåkning från Mikaelikyrkan 12.30.
Torsdag 26
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan
Fredag 27
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande.

29 Söndag Att växa i tro
10.00 Gudstjänst
Omon Norén, Inger Furusand,
Maj Lindén, Serny Lilja