Händer i kyrkan

AUGUSTI

Fredag 25
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande. Samling på spanska. Nicky Vingren.

Lördag 26
11-15 Församlingsdag. Välkommen till knytis, en stunds gemenskap, lekar för barnen och korvgrillning om vädret tillåter!

Söndag 27
10.00 Samlingssöndag med dagsinkomstoffer. Linda Joelsson, Anders Öhlén, Lena Olsson, kören.
15.00 Sommarprogram i Klubbensborg. "Sensommarsång med Sara Olsson."

SEPTEMBER

Söndag 3
10.00 Gudstjänst
17.30 Lovsångsgudstjänst på spanska med tolkning till svenska. Nicky och Johanna Vingren.

Måndag 4
17.00 Fem ti' sju - syföreningen. "Goda nyheter!" Besök av diakon Omon Norén