Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Vi tipsar om några här nedan.


Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.


https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/03/kyrkkaffe-med-lasse-640x640.jpg" alt="Kyrkkaffe med Lasse Svensson"/>

Kyrkkaffe med Lasse  Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.


Vårt dagliga bröd


Brittas Mellanrum
Skärholmen, november 2020

Information inför församlingsmöte 18/12-2020

Under pandemin måste vi ändra på hur vi gör. Det församlingsmöte som styrelsen har kallat till, den 18 december 2020 kommer att genomföras på ett annorlunda sätt jämfört med hur det brukar gå till. 

Först och främst – det kommer inte att vara ett fysiskt möte, på plats någonstans. Mötet kommer att äga rum skriftligt, via brev eller e-post. 

Styrelsen har tagit hjälp av Equmeniakyrkans material kring föreningsformalia i Coronatider. Vi har därför följande förslag på tillvägagångssätt för vårt församlingsmöte, där ärendet gäller anställning av pastor/församlingsföreståndare:

På ett separat blad finns en dagordning för mötet, med formalia – som att bekräfta att mötet kallats enligt stadgarna, att välja mötesfunktionärer, samt styrelsens presentation av ärendet. 

Längst ned på detta blad finns en rösttalong, för medlemmar att avge sin röst. Varje medlem kan avge sin röst på följande sätt:

  • E-post till någon av ordförandena. Röst skall vara församlingen tillhanda senast den 18/12, 
  • Skicka in bifogad rösttalong per brev till Anders Öhlén, Brev poststämplat 18/12 kommer att godkännas.
  • Meddela sin röst per telefon till någon av ordförandena.

Ett extra styrelsemöte hålls den 19/12 och där upprättas en röstlängd med avgivna antal röster och resultat av röstningen. Resultat meddelas till församlingen under v 52. Personuppgifter redovisas ej men finns dokumenterat för kontroll. Med andra ord – vi som tar emot rösterna tänker inte på hur en person har röstat, utan vi noterar bara antalet röster. Anledningen till att vi frågar efter namn på talongen är för att kunna bekräfta att det är medlemmar som röstat. En avgiven röst innebär en deltagare i församlingsmötet. Vi hoppas naturligtvis på ett stort deltagarantal.

Styrelsen


Brev inför 1 advent i vår kyrka söndagen den 29 november 2020

 

Vi hade hoppats på att kunna ses och fira gudstjänst den 1 advent med körsång, musik, bön och predikan. Vi har sett fram emot ett gemensamt kyrkkaffe. Tyvärr har världen en stor utmaning fortfarande med pandemin Corona Covid 19. Vi är församling och kyrka ändå och vi håller kontakten på andra sätt just nu. Vi tänder ljus här i kyrkan för alla er därhemma. Vi hör av varandra per telefon, brev, med långa avstånd utomhus och med våra närmaste. Ni som behöver någon att tala med kan höra av sig till oss. Vi tar emot livet så som det ser ut här och nu. Det går bra att komma på enskilda samtal och förbön i kyrkan med avtalad tid. Vi vill tacka alla som bidrar med gåvor på olika sätt. Detta gör att människor kan få stöd och hjälp liksom vi har möjlighet att tillsammans klara av att hålla kyrkan i gång i hoppet om att snart tillsammans igen fira livets gåva Jesus Kristus på plats. Vi möter nya individer i stort sett varje vecka genom vårt samarbete med andra församlingar i Skärholmen och de besöker vår kyrka för enskild andakt, bön och viljan att veta mera om vår frälsare Jesus Kristus. Tack vare er alla så bidrar ni till detta. Ni i församlingen förändrar liv för andra. 


Här är ett par av bibeltexterna inför söndag. Låt oss alla påminnas om det ljus som kommer till oss. 


 Pastor Hellen Tolf Dahl och Diakon Omon Norén


Sakarja 9:9–10

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.


Matteusevangeliet 21:1–9

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.Hosianna i höjden!”

Av David, en psalm.

Advent, ankomst. Vår Gud sänder sin Son och frälsare, ett hopp för världen. Gud själv kommer till oss. Vi behöver inte leta efter Gud. Han tar sig tid, han ser oss och världens behov. En konung som ser sin skapelse. Han kan vägleda oss att ta god hand om det han har gett oss. Jesus kommer ridande på en åsna och folket jublar. De har väntat efter någon som skall befria dem. Någon som bryr sig om de allra minsta. Detta är unikt. Vi får vara med för Han kommer till oss också. Det slutar inte med en berättelse för cirka 2000 år sedan. Kristus vill fortsätta att vägleda oss, ge oss frid och gemenskap. Vi har fått ett uppdrag av Honom själv att berätta om detta ljus för världen. 


Ordet Hosianna, hoshiah-na är hebreiska och betyder ”rädda oss” eller ” kom med hjälp”. Detta är en vädjan vanlig i den judiska historien till konungar (2 Sam 14:4, 2 Kung 6:26 eller bön till Gud se Ps 118:25) Med tiden användes det som ett hyllningsrop. I Nya Testamentet läser vi det med den hälsning varmed Messias skulle mötas. Vi sjunger det ofta i våra adventssånger. Hosianna, Davids son ropade folket när Jesus tågade in i Jerusalem  ( se Palmsöndagen). 

David refererar till Kung David, Kungariket Israels andra kung. Judarna tror att den judiske Messias kommer att vara släkt med Kung David i nedstigande led. Kristna spårar Jesus släktskap genom både Maria och Josef. Ordet Hosianna kan tolkas som ett rop på hjälp men också som de hyllningsrop vi uppfattar till frälsaren som kommer med  hjälp till oss. Den gamla hebreiska frasen är en kombination av orden för att rädda och frälsa. 


 I kristen tradition har man tolkat ropet i Matt. 21 som att Jesus är frälsaren/räddaren, eftersom Jesus namn på hebreiska Jeshua har samma rot som ordet för att rädda.

Profeterna har tidigt ropat ut budskapet om att en räddare, en konung kommer att komma för folket.

Det har varit utmaningar för textläsare i alla tider att kunna tolka det som sagts men vi kan alla börja ropa för Kristus själv är i antågande i detta nya Nådens År. Låt oss alla hålla ut och glädjas tills vi kan fira tillsammans igen. 


I Bibeln förekommer begreppet ”välsigna” i huvudsak tre situationer:1. Gud välsignar människor för att teckna välgång (i  svenskan ordet väl, något gott och latinets signere, att teckna, märka). En välgångsönskan, bön, om tanke och kärlek. I gamla testamentet ordet barakah som har samma innebörd. 2. Människor ber Gud välsigna någon. I grekiskan används ordet eulogia som betyder lovorda, prisa, tala väl om.3. Människor välsignar Gud, Kristus. Då handlar det mera om en hyllning, att tala väl om Gud.


 I 4 Mos 6:22-27 kan vi hitta den välsignelse vi ofta använder i gudstjänst. Så tillsammans får vi tänka på varandra och be till vår frälsare Jesus Kristus. 


Tag emot Herrens välsignelse

Herren välsigne er och bevare er

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig

Herren vände sitt ansikte till er och give er frid

I Fadern Sonens och Den Heliga Andens namn.  Amen.


Kära vänner i Mikaelikyrkan! 2020-11-19


Det här går inte som vi hoppades. Vi gör som vi ska, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som är i riskgrupp håller sig isolerade. De som kan, jobbar hemifrån. Vi håller avstånd, träffar inte släkt och vänner. Och ändå går det åt fel håll. Det kan kännas tröstlöst. En liten ljusglimt i slutet av en lång tunnel är nyheterna om vaccin som är på väg, även om det kommer att ta tid. Vi får inte ge upp, utan hjälpas åt att ta oss igenom det här. Håll i – håll ut - håll avstånd, men kom ihåg att Gud alltid är nära. Det kommer en tid efter Corona.

Adventstid


Advent betyder ankomst, en väntan på det/den som ska komma. Gudstjänsten på första advent brukar vara välbesökt, med mycket sång och musik, ljus och glädje. I år får vi inte fira första advent tillsammans i Mikaelikyrkan. Men adventsljusstakarna kommer att vara på plats för att lysa upp i mörkret. 


De senaste restriktionerna har ett maxantal på 8 personer för offentliga samlingar. Så länge den regeln gäller kan vi inte bjuda in till gudstjänster. Just nu gäller regeln fram till 13 december, men kan bli förlängd. 


Styrelsen i Mikaelikyrkan


Kära vänner, 


Under ett år brukar ni få 2-3 församlingsbrev från oss i styrelsen. 2020 har inte varit ett vanligt år. Från mitten av mars har vi skickat 8 brev till er, nästan ett i månaden. Vi vill hålla er uppdaterade om läget, även om det kan kännas som om inget händer när vi inte kan träffas till gudstjänst och andra verksamheter. E-post eller brev?

Vi skickar ut församlingsbrevet på e-post till er som har gett oss er e-postadress. Till övriga skickar vi brevet på papper via vanlig post. 2020 har förklarligt nog inneburit en ökad portokostnad. Om du har en e-postadress, men inte meddelat den till församlingen ännu får gärna höra av dig till diakon Omon Norén och lämna den uppgiften. Församlingsmöte 18 december

Vi fick ställa in församlingsmötet 8 november. Coronapandemin sätter käppar i hjulet för vårt sätt att fatta demokratiska beslut i församlingen. Vi är inte ensamma om att ha dessa problem just nu. Equmeniakyrkan centralt har tagit fram material för att hjälpa församlingar med detta. 

Enligt våra församlingsstadgar ska församlingsmöten utlysas minst två veckor i förväg 


Årsmöte 2021

Vi har ju även ett årsmöte framför oss. Styrelsen har satt 13 februari 2021 som datum för årsmötet. Vi vet inte ännu om det kommer att vara möjligt för oss att ha ett årsmöte som vanligt, på plats i Mikaelikyrkan. Men, precis som med församlingsmötet, vi tar hjälp från Equmeniakyrkan centralt som har förslag på hur församlingar kan genomföra årsmöten på distans. Vi återkommer även om detta i kommande brev.Hur kan vi bidra till att rädda klimatet?

Här kommer nästa frågeställning och utmaning från arbetsgruppen som organiserade studiecirkeln kring klimatet/Grön kyrka (Margareta & Stig Jonsson, Inger & Göran Rådö)Vad kan vi göra som församling.

Vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens togs klimatfrågan upp på olika sätt och där underströks det ansvar vi som kristna har för att värna skapelsen. Många församlingar har anslutit sig till initiativet Grön kyrka som också engagerar församlingar i andra kyrkor och samfund. 

Även vår församling har anmält intresse för att delta i Grön kyrka. En viktig näraliggande uppgift är att delta i aviserade träffar med andra Grön kyrka-församlingar inom regionen.

De restriktioner som gäller för riskgruppen 70+ p.g.a. coronapandemin gör det inte möjligt för klimatgruppen att driva det fortsatta arbetet på det sätt vi skulle önska just nu.

Samtala och fundera över:

Hur kan vår församling gå vidare med klimatarbetet?

Vem tar på sig ledartröjan i det viktiga och stimulerande arbetet? Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till någon av de tre ordförandena:

Anders Öhlén 

Tommy Jungedal 

Annika Eriksson 


Novemberbrev från personalen i Mikaelikyrkan hösten 2020  

   

Kära vänner,


Nog är det så att vi är många som tycker att livet är extra mörkt och tungt just nu? Allt vad vi trott önskat och hoppats på när det gäller Covid-19 verkar gå i stå eller få motsatt effekt. Meningar som ”Det är mörkast före gryningen” hjälper inte, även om vi vet att de är sanna i sin kärna så hjälper de oss inte över tröskeln till tillförsikt och hopp. Vi behöver komma förbi det hopplösa och landa i tillförsikt och hopp! Inte en alldeles enkel uppgift idag.Då kan det vara mycket värt att så här några veckor innan jul påminna oss om att Gud valde att bli människa! Han delade våra mänskliga umbäranden, Gud är lika närvarande idag och ännu mer för han är med oss var och en. En tanke som gör novembermörkret mer ljust. Vi är dessutom varken de första eller sista att möta svåra utmaningar genom tiderna…. Varje julafton läser vi ur Jesaja 9”Det folk som vandrar i mörkret

ser ett stort ljus,

över dem som bor i mörkrets land

strålar ljuset fram.

Du låter jublet stiga,

du gör glädjen stor.

De gläds inför dig

som man gläds vid skörden,

som man jublar när bytet fördelas.”


En text som känns så aktuell idag (utom fördelning av bytet, men här kan vi använda oss av vår fantasi) i novemberrusket och våra utmaningar. 

Håll i – hoppet – och håll ut, ljuset kommer! Och till dess vi ser det i verkligheten kan vi låta Kristusljuset lysa i våra hjärtan och i vår vardag.


Guds frid

Pastor Hellen och Diakon Omon


TACK!

Ibland är det roligt att upprepa sig. Vid senaste styrelsemötet kunde vi konstatera att våra medlemmar fortsätter att bidra tillförsamlingens ekonomi, trots att vi pga Covid-19 inte har kunnat ha vår verksamhet igång som förut. Vi säger – som vi har sagt förut – ett stort TACK för ert engagemang och offrande, och vi hoppas att ni vill fortsätta med det även i höst och vinter.


Säker sång

Vi har en stor kyrkolokal, och kan sprida ut oss ordentligt på tisdags- kvällarna, när vi försöker återuppta körövningarna med start den 29 september kl 18.30. 

Välkommen med!


Julmarknaden

Liksom så mycket annat, har vi varit tvungna att ställa in årets julmarknad, men så fort möjligheterna öppnar sig tänker vi att vi har en ”Vårmarknad” eller vad den nu kommer att heta. Vi längtar och ser fram emot att träffas och då får vi göra det. Viåterkommer om datum och plane- ring så fort Folkhälsomyndigheten ger klartecken!


”Därför sörjer jorden”

Vi hade i Mikaelikyrkan under våren en serie studiesamtal om klimatför- ändringar och om vårt ansvar som enskilda, och som kyrka/församling, att reflektera över vad vi, var och en av oss, kan göra för att bidra till att begränsa/hindra denna utveckling. Serien kunde inte slutföras pga pan- demin, men vår förhoppning har varit att kunna slutföra och fortsätta dessa viktiga samtal under hösten med en studiecirkel kring boken ”Därför sörjer jorden” av Peter Halldorf. Då det råder fortsatta restriktioner för perso- ner 70+, eller i riskgrupp, har det visat sig inte vara realistiskt att ordna detta i Mikaelikyrkan just nu.

För att inte samtalet och funderingar- na kring klimatfrågorna ska försvinna helt, kommer vi på lite olika sätt ge ut- maningar och frågeställningar till oss alla. Fundera, samtala och inspirera med de du har runt omkring dig. Håll samtalet igång till dess vi kan träffas på samma plats igen.

Inspiration kan också hittas på Grön Kyrkas hemsida www.gronkyrka.se

Klimatgruppen


Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, vakanspastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05


Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet, ligger av utrymmesskäl under texter, och reflektioner.