Det är hoppet som bär mig.

Allt som jag har lagt ner min tid på - vart har det tagit vägen?
Alla ord jag har sagt och allting som jag har gjort.

Stämmer du in i tankarna i Ingemar Olssons sång ”Det är hoppet som bär mig”? Psalmboken är full av sånger som handlar om vårt kristna hopp. Hoppet att det finns något bortom horisonten, bortom graven. Hoppet att de som styr världen ska drabbas av medmänsklighet istället för maktfullkomlighet. Hoppet att det inte är för sent för oss att ta hand om vårt jordklot, så att kommande generationer också ska få känna hopp. Men ibland räcker det inte med att bara hoppas. 

Vi måste ta bort något. Ett ”s”… Ibland måste vi våga hoppa. Det kan vara skrämmande att inte veta hur det kommer att bli, när vi har kommit till en punkt där enda utvägen är att ta ett steg (eller hopp) ut i det okända. Men vi gör det tillsammans, och vi får finna styrka i vårt gemensamma hopp. Som församling närmar vi oss den där punkten. Församlingsutvecklingsprojektet har pågått i ungefär ett år nu. Många ord och tankar har delats med arbetsgruppen, och under hösten kommer vi att arbeta vidare. Vi i styrelsen hoppas att du haft en skön sommar, och att du kommer med i höstens aktiviteter och samlingar. Vi behöver dina tankar och förslag på hur vår församling och dess arbete ska se ut i framtiden. Vi hoppas att du vill vara med och hoppa(s) tillsammans med oss. 

Välkommen till en spännande höst i Mikaelikyrkan! //Styrelsen

Läsning & samtal
Under fem torsdagar inbjuder vi till läsning och livssamtal. Vi läser boken ”Till jordens yttersta gräns – Apostlagärningarna runt på 88 dagar”. Boken innehåller 88 reflektioner kring Apostlagärningarna. Texterna är skrivna av människor som finns i och nära Equmeniakyrkan, Equmenia och Diakonia. Vi hoppas att din läsning ska få bli ett sätt att möta den Heliga Anden. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att gå vidare i din tro. Till jordens yttersta gräns. Självkostnad för bok, 20 kr. Datum: 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 och 5/12. Tid: 13.30-14.30.

Regionfest
Equmeniakyrkan inbjuder till Regionfest Stockholm 5 oktober 17.00-20.00 i Rissnekyrkan med temat ”Till jordens yttersta gräns”. Klockan 17.00 är det gudstjänst med Rissnekyrkans körer, Anna Karin Klingsbo, Jenny Dobers med flera. Klockan 18.00 börjar middagen och festligheterna. Mer information och anmälningsformulär finns på Equmeniakyrkans webbplats: equmeniakyrkan.se/kalender/regionfest/

Grön kyrka?
Vad kan vi som enskilda, församling och kyrka göra för att bidra till en hållbar livsstil och värna miljön och klimatet? Kan vi bli en grön kyrka? Välkommen att dela tankar och synpunkter om detta lördagen 5 oktober kl 10-12, dvs förmiddagen innan vi åker till regionfesten. Henric Götefelt, eller någon annan från projektet Grön kyrka, kommer då att informera och inspirera till fortsatta samtal kring dessa viktiga frågor, så länge dagen varar. Enkelt klimatsmart fika kommer att serveras.


Bön för skapelsen Europas kyrkor inbjuder till gemensam bön för skapelsen från och med den 1 september till den 4 oktober. Läs mer på: www.skr.org/vart-arbete/ hallbar-utveckling/skapelsetid/

Julmarknad 
Lördagen den 23 november kl.11.00-14.00 är det julmarknad i Mikaelikyrkan. Fundera på vad just du kan bidra med i år. Handarbete, slöjd, julpynt, paket till julklappslotteriet (värde minst 25:-), hembakat matbröd eller kaffebröd till servering eller försäljning, saft, sylt, lotterivinster, stora och små, innehåll till hinkar eller korgar, julklappssäck, tombolavinster, hemgjort godis, saker till loppmarknaden. Vi behöver också folk till försäljningen. Lämna ditt bidrag på fredag kväll 22/11 eller efter överenskommelse. Berätta för kommittén vad du kan bidra med. Julmarknadskommitté: Sture Rogvall 710 26 07

Församlingsutveckling 
En arbetsgrupp har under det gångna året intervjuat ett urval av församlingens medlemmar, vänner och grupper av besökare. Frågorna har ställts för att ta reda på Mikaelikyrkans betydelse för de som kommer hit eller tar kontakt med oss. Denna information behöver också församlingen för att kunna göra en handlingsplan för vårt fortsatta arbete. Vi har av olika anledningar blivit färre under åren, men det finns också en stor efterfrågan och behov av en kristen gemenskap i Skärholmen. Många besökare vittnar om behovet av att fira gudstjänst, tillhöra en gemenskap, komma till en samlingsplats, att få förbön, längtan efter kristen undervisning och diakoni. Sociala behov för grupper i alla åldrar ser vi också som efterfrågat. Vår församling har begränsade egna resurser. Det finns dock möjlighet att samarbeta med flera parter om sociala satsningar. Kommun, stadsdelsnämnd, andra kyrkor och samfund, intresseorganisationer som är beredda att gå in och stötta vissa aktiviteter med ekonomi.

Under hösten kommer vår handledare Anders Jonåker, Equmeniakyrkan och pastor Hellen Tolf Dahl tillsammans med övriga medarbetare att visa vad som kommit fram och hur vi kan börja vår fortsatta resa framåt. Utifrån detta kommer vi att ha ett par träffar denna höst där församlingen tillsammans får samtala, diskutera, fråga och besluta hur vi går vidare. Den första träffen är den 1 september. Söndagen den 27 oktober efter vår gudstjänst kommer vi att lägga fram ett förslag utifrån de kommentarer, åsikter och inlägg som kommit fram efter 1 septemberträffen. Så vi ber er alla som önskar att församlingen får tillväxt och ny kraft: kom med era tankar och frågor, era önskningar och er längtan. Tillsammans har vi ett uppdrag att föra Kristus budskap till människor i vår tid. Låt oss be om vägledning, mod och tillit för att kunna fortsätta gå i Kristus efterföljelse just på denna plats. 

Pastor Hellen Tolf Dahl

GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet. 
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke. Värt att veta: - Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter - Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen. - Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter - Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen. - Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information. - Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad. - Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. - Kyrkkaffelistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten. 

Styrelsen för Mikaelikyrkans missionsförsamling

 

2019


NOVEMBER


Torsdag 14
12.00 Andakt, därefter soppa 13.30 Samtal och läsning, se notis 


Söndag 17  Söndag före domsöndagen Verksamhet och väntan
10.00 Gudstjänst Rune Forsbeck, Omon Norén, Annika Gustafson, Cristina Larsson 


Onsdag 20
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjökyrkan. ”55 år i Kina, dagboken berättar”. Alice Rinell Hermansson Bil från Mikaelikyrkan 12.30. 


Torsdag 21 12.00 Andakt, därefter soppa 13.30 Samtal och läsning från apostlagärningarna. 


Lördag 23
11-14 Julmarknad, se notis


 Söndag 24  Domsöndagen Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst i Skärholmens k:a Observera tiden! 


Torsdag 28 13.30 Samtal och soppa, se notis


DECEMBER

Söndag 1  Första advent Ett nådens år
10.00 Gudstjänst Per-Magnus Selinder, Anders Öhlén, Niklas Rasmussen, kören, Lena Olsson. Start för insamlingsperioden för Equmeniakyrkans internationella arbete.