Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Vi tipsar om några här nedan.


Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.


https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/03/kyrkkaffe-med-lasse-640x640.jpg" alt="Kyrkkaffe med Lasse Svensson"/>

Kyrkkaffe med Lasse  Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.


Vårt dagliga bröd


Brittas Mellanrum
2021-04-17

Inbjudan från Henrik Götefält, ett samarbete med Åbybergskyrkan, Grön kyrka och Brobygge.

Jag vill bjuda in er till ett samtalsrum om klimatet som Åbybergskyrkan i Vallentuna i samarbete med Grön kyrka och Brobygge bjuder in till 29/4. ”Kyrkan och klimatet – vad tror vi, hur ber vi och vad gör vi” sker 19:00 – 20:30 digitalt per Zoom. Lena Bergström från Brobygge och jag, Henric Götefelt, projektledare för Grön kyrka samtalar tillsammans och med er som deltar om kyrkan, klimatet och vad vi kan göra. 

 

Jag hoppas att det här kan bli ett första steg mot ett Grön kyrka nätverk i Stockholm så jag hoppas verkligen att så många av er har möjlighet att delta! Det är förstås öppet för er att bjuda in fler från era respektive församlingar. Ni hittar mer information här: https://equmeniakyrkan.se/kalender/kyrkan-och-klimatet-vad-tror-vi-hur-ber-vi-och-vad-gor-vi/

 

Tankar och utmaningar.

Klimatnödläge!


När pandemin förhoppningsvis snart avklingat tack vare restriktioner och vaccin längtar vi alla efter att allt ska kunna återgå till det normala. Klimatkrisen är dock fortfarande akut och när de olika delarna av samhället startar på nytt måste möjligheterna att göra det på ett klimatvänligare sätt tas tillvara. Vi som kristen församling måste göra vad vi kan för att bidra till att hejda den globala uppvärmningen.

De studiekvällar om klimatet som vi hade i Mikaelikyrkan under vårterminen fick på grund av pandemin avslutas i förtid. Vid den träff som ställdes in hade vi tänkt ta upp och samtala om ett förslag som pastor Lennart Renöfält väckt i en artikel i Sändaren den 21 januari 2020 med rubriken Equmeniakyrkan bör utlysa klimatnödläge.


Klimatfrågan är aktuell i många församlingar och Equmeniakyrkan har tagit fram policydokument och handlingsplaner. Initiativet Grön kyrka har startat. Nu har ett samtal inletts mellan företrädare för olika församlingar om att inför nästa kyrkokonferens väcka en gemensam motion i klimatfrågan som utgår främst från tankarna i Renöfälts artikel. Vi i klimatgruppen deltar i utformningen av ett förslag till motion. 

Kyrkokonferensen hålls digitalt 18-26 september 2021. Sista dag för motioner är 15 mars och klimatgruppen räknar med att i god tid dessförinnan kunna presentera ett förslag till motion för församlingen att ta ställning till. Klimatgruppen består av Margareta och Stig Jonsson samt Inger och Göran Rådö. Vi ser gärna att fler medlemmar deltar i arbetet. Kom gärna med synpunkter och idéer.Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen. 

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05


Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, pastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05


Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet, ligger av utrymmesskäl under texter, och reflektioner.