Kära vänner i Mikaelikyrkan


Ibland tar tillvaron en oväntad riktning. Det här blir ett församlingsbrev i skuggan av Coronaviruset. Först och främst hoppas vi innerligt att ni alla mår bra och tar hand om er själva och era närmaste.Vi är alla medvetna om situationens allvar, och vill göra det vi kan för att minska smittspridningen. Därför har styrelsen fattat beslutet att ställa in all egen verksamhet i Mikaelikyrkan (inklusive gudstjänster) till och med påskdagen (12 april). Pastor Hellen och diakon Omon arbetar som vanligt, men på distans.Det känns märkligt att inte få fira långfredag och påskdag tillsammans, men vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi återkommer med information ifall vi behöver förlänga vårt ”viloläge”.


Även om vi inte har möjlighet att samlas till gudstjänst kan vi vara med och bidra till församlingens ekonomi. Det finns kostnader som inte påverkas av om vi har verksamhet eller ej. Under den här tiden kan man använda plusgiro 25 03 77-9, eller swish 123 607 07 00. Passa på att använda telefonen. Ring och prata en stund med någon som du tror kanske behöver det. Vi behöver hjälpas åt att ta hand om varandra även på avstånd.Kära vänner, det här var ett märkligt brev att skriva, men vi lever i den trygga förvissningen att vi snart ses igen, till gudstjänst och andra samlingar i Mikaelikyrkan.

Församlingsstyrelsen


Har du frågor eller vill prata med någon tar du kontakt med församlingens pastor Hellen Tolf Dahl 070-749 44 87 och/eller diakon Omon Norén 073-787 82 05.

Församlingen ber och var gärna med bön:         

Tack för att du alltid är med oss Gud!

Vi ber för alla som har insjuknat. Vi ber för anhöriga. Vi lyfter upp sjukvården och ber om rätt resurser och att forskare skall hitta en lösning, vaccin och bot. Var med oss alla i vår oro och vägled oss hur vi ska göra. Hjälp oss att hitta lugn och frid. Led oss Gud!  Välsigna och bevara oss i ditt namn, Amen!        Vart är vi på väg?
Vi har alla en levnadsberättelse. Kyrkan har sin berättelse. Gud har skapat oss för att ingå i sin fantastiska berättelse om Kristus kärlek för människan och den relation som Gud själv vill ha med oss. Vi har ett uppdrag att förmedla denna kärlek och att berätta om att Jesus Kristus kom till jorden för att berätta om Guds plan och kärlek för oss.

Hur lever kyrkan och församlingen vidare, när kulturer och traditioner förändras? Vi befinner oss i en stadsdel där vi dagligen kan möta upp till hundra olika nationaliteter och människor från hela världen går förbi, söker sin väg och önskar gemenskap med sina medmänniskor.

Det är en fördel om vår kyrka inte fastnar i traditioner, men däremot får vi ta med oss erfarenheter som har givit oss glädje och förtröstan. Vi tar med oss vår tillbedjan och kristna gemenskap framåt i den tid som är. Vi har en uppgift idag och den kanske inte alls ser ut som tidigare år. Vad är vårt unika bidrag till den här världen idag? Kristus kallar oss till tjänst och när vi sätter ord på vår identitet, kan förstå vilka vi är i detta, så kan församlingen definiera sitt uppdrag och organisera de verksamheter som behövs. Vi behöver ha blicken på målet och inte gå vilse genom att bara blicka mot oss själva. När vi söker Jesus hittar vi rätt. 

Genom att formulera vårt uppdrag får vi självförtroende, mening och en tydlighet så att vi kan förmedla vårt uppdrag till de som inte tillhör församlingen. Vi får också en tydlighet för oss själva som hjälper oss fördjupa vår relation med Gud och varandra. Vi är mitt uppe i arbetet att forma en vision för att gå framåt i vår tjänst i Kristus. Låt oss alla delta med våra gåvor. Visionen är en gemensam vandring där Gud för oss framåt. Kristus genom sin Ande ger oss fördjupad gemenskap, Bibelns berättelser för vår tid idag och förmåga att hantera mångfald på ett sätt som kan användas som vittnen till Kristus kärlek. I tillbedjan och lovsång får vi möta vår Gud som alltid har älskat oss. Låt oss visa att vi älskar varandra så är vi vittnen i vår tid.
Omon Norén, diakon Hellen Tolf Dahl, pastorHälsningar från årsmötet
Församlingen höll sitt 139:e årsmöte, lördag 15 februari. Ca 35 medlemmar var på plats i Mikaelikyrkan för att diskutera året som gått och året som ligger framför. Anders Öhlén valdes till församlingens och styrelsen ordförande. Tillsammans med Anders består styrelsen under 2020 av: Annika Eriksson (1:e vice ordf.) Tommy Jungedal (2:e vice ordf.) Marianne Pettersson (kassör) Birgitta Jansson (sekreterare) Ingemar Björklund Hans-Peter Rasmussen Sture Rogvall

Årsmötet tackade Susanne Betnér, som lämnade sin plats i styrelsen efter 20 år. Årsmötet fattade ett inriktningsbeslut om verksamhetsplanen, samt ett första beslut om en stadgeändring. Styrelsens förslag till budget antogs, och en ny insamling/löftesoffer startas för att täcka kostnaderna för upprustning av ljudanläggningen i kyrkans lokaler. Målet för detta är 50 000 kr. Vi ser fram emot det nya verksamhetsåret, med både inspiration och utmaningar.


Församlingsmöten i vår
Styrelsen kallar till följande församlingsmöten i vår:
Söndag 15 mars efter gudstjänsten – angående stadgeändringen
Söndag 10 maj efter gudstjänsten – inför kyrkokonferensen


Trygga rum
Detta är ett gemensamt och ekumeniskt arbete som Mikaelikyrkan har tillsammans med Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan, Ny gemenskap, Sociala Missionen och Hela Människan i Stockholms Län. Vi arbetar för att skapa en samlingsplats för mammor och barn som är hemlösa, bor tillfälligt på lägenhetshotell och inte har en trygg boendesituation. De har vistats längre än två år i Sverige. Sociala Missionen hjälper till med rådgivning och juridisk hjälp. Vi håller just nu till i Svenska Kyrkan i Skärholmen, där det finns ett fullt utrustat rum för lek, ett gott och näringsriktigt mellanmål, läxhjälp för de lite äldre barnen och leksaker, sångmöjligheter, språkträning för mammor och barn. Det finns pysselmaterial och leksaker. Ett angränsande rum med soffor finns för behov av vila och lugn. Personal finns från Mikaelikyrkan och Svenska Kyrkan.

Vi har fått kontakt med några familjer och nu arbetar vi med att försöka stärka deras närvaro och trygghet med våra aktiviteter. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och vi håller nu på att översätta informationen till ett flertal språk. Det finns behov av detta för att nå familjerna. Vi bygger ett nätverk för att nå de verkligt behövande så ni som känner till familjer med dessa behov, hör gärna av er till personal i vår församling.Fågelskådning
Fågelskådning Lördagen den 2 maj får vi följa med Ola Weiland på vår numera traditionella fågelskådning. Vi samlas vid kyrkan kl. 6 och väntas åter ca kl. 14. Troligen blir målet liksom förra året Tullgarnsnäs. Ta med matsäck för lunch och fika! Kontakta Stig Jonsson 070-441 89 89 senast dagen innan för samordning av bilplatser.


Klimatet i fokus
Klimatet i fokus Studiekvällar ”Vi överkonsumerar jordens resurser och i Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden. Bryr sig ”Svensson” om klimatförändringarna? Och vår överkonsumtion? Inte så det märks nämnvärt, kan man tycka. Folk har inte ännu kommit till besinning. En stor del av vår konsumtion driver upp koldioxidhalten i atmosfären. Så utöver att vi svenskar överkonsumerar naturtillgångar så bidrar vi till uppvärmningen av Jorden. I studierna av Klimatförändringarna i Mikaelikyrkan under onsdagskvällar fokuserar vi på bådadera. Nästa träff är den 4 mars kl. 18.00 och den därpå följande den 18 mars. Alla välkomna.


Klimatdag/ Vårsalong
Klimatdag/vårsalong Lördagen den 28 mars klockan 11.00- 14.00, får hela Skärholmen dela några intensiva timmar i vår kyrka! Flera olika aktiviteter planeras och många kommer att vara och bli engagerade. Föreslå lämpliga aktiviteter! Släpp lös din klimatkreativa personlighet! Hämta och dela med dig av goda klimatråd. Servering. Stockholms Energi- & Klimatrådgivning medverkar med klimatvågen! Med vågen kan du uppskatta och visualisera hur stora utsläpp av växthusgaser som din konsumtion ger upphov till. Missa inte detta unika tillfälle och bjud med andra


GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet. 
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke. Värt att veta: - Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter - Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen. - Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter - Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen. - Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information. - Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad. - Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. - Kyrkkaffelistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten. 

Styrelsen för Mikaelikyrkans missionsförsamling

 

2020

MARS


All verksamhet är inställd tills vidare pga Coronaviruset.Söndag 22 Jungfru Marie Bebådelsedag, Guds mäktiga verk 
10.00 Gudstjänst Christer Liljemark, Annika Eriksson.

Onsdag 25 
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjökyrkan. Trubadurernas trubadur, den glättige sorgsne Nils F Nygren. Stefan Larsson sjunger och berättar. 

Torsdag 26 
12.00 Andakt. Därefter sopplunch 

Lördag 28 
11-14 Vårsalong kring klimatet. Se notis i "Livet".

Söndag 29  5:e söndagen i fastan. Försonaren 
10.00 Gudstjänst Hellen Tolf Dahl, Niklas Rasmussen, Gunnar Enlund 

Måndag 30 
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen 


Tisdag - torsdag Påskvandringar med skolklasser 

APRIL

Söndag 5  Palmsöndagen Vägen till korset 
10.00 Gudstjänst Stig Fred, Inger Furusand, kören, Lena Olsson

Onsdag 8 
13.00 Mitt på dagen-träff. Åter i vår medelålder med Alf Henriksson. Vers och bild genom decennier. Gustav Josefsson. Därefter RPG-föresningens årsmöte. 
Torsdag 9  Skärtorsdagen Det nya förbundet 
18.00 Getsemanestund med nattvard. Krister Karlsson, Omon Norén 
Fredag 10  Långfredagen Korset 
10.00 Gudstjänst Krister Karlsson, Inger Furusand, Lena Olsson, Bengt Forsberg

Söndag 12  Påskdagen Kristus är uppstånden 
10.00 Påskgudstjänst Hellen Tolf Dahl, Inger Fursand, Ingela Welén, Cristina Larsson 
Torsdag 16 
12.00 Andakt. Därefter sopplunch 
Söndag 19  2:a sönd i påsktiden Påskens vittnen 
10.00 Gudstjänst Anders Jonåker, Annika Eriksson, Cristina Larsson, husbandet 
Onsdag 22 
13.00 Mitt på dagen-träff i Högdalskyrkan. Från livet bakom de svenska politiska kulisserna till Kiwala i Tanzania. Klas Ek berättar.  Bil från Mikaelikyrkan 12.30. 
Söndag 26  3:e sönd i påsktiden Den gode herden 
10.00 Gudstjänst Petter Jakobsson, Anders Öhlén, Linnéa Rilton, Sara Olsson, Bengt Forsberg.  Offer för Equmeniakyrkans nationella arbete 
Måndag 27 
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen 
Torsdag 30  12.00 Andakt. Därefter sopplunch  18-22 Valborgsfirande på Klubbensborg. Se affischering


MAJ

Lördag 2 
06-14 Fågelskådning med Ola Weiland. 

Söndag 3,  4:e sönd i påsktiden Vägen till livet 
10.00 Gudstjänst Hanna Enbom, Omon Norén, Krister och Eva Karlsson 

Onsdag 6 
13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvstakyrkan. Om sommaren den sköna, musikalisk och poetisk salong. 

Torsdag 7
12.00 Andakt. Därefter sopplunch 

Söndag 10  5:e sönd i påsktiden Att växa i tro 
10.00 Gudstjänst med nattvard Hellen Tolf Dahl, Cristina Larsson 
Efter kyrkkaffet församlingsmöte 

Onsdag 13 
09-17 Mitt på dagen-träffarnas vårresa. Information kommer. 

Söndag 17  Bönsöndagen 
10.00 Gudstjänst Christina Molin, Omon Norén, Lena Olsson. Körens vårkonsert 

Onsdag 20 - Söndag 24 Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Malmö

Söndag 31  Pingstdagen Den heliga anden 
10.00 Gudstjänst Gunnar Nilsson, Omon Norén, Lena Olsson

JUNI

Söndag 7  Heliga trefaldighets dag Gud Fader, Son och Ande 
10.00 Gudstjänst med nattvard Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson 

Söndag 14  1:a sönd e trefaldighet Vårt dop 
10.00 Gudstjänst Lennart Molin, Omon Norén, Cristina Larsson