LEDARE


Gammalt blir som nytt – gamla lakan eller trötta själar.

”Gamla lakan – de kan man inte använda annat till trasor för skoputs!”. Vår granne i min barndomsby var bestämd med hur de bräckliga och trådiga lakansbitarna skulle avvecklas. Min mamma satt och tog rätt på alla gamla lakan hon fick tag på och klippte förbandslinne till Kongo. Innan jag ens nådde ner med fötterna till golvet när jag satt på en stol, så satt jag bredvid henne när hon oavbrutet och med stort tålamod klippte remsor med en viss bredd och rullade ihop varje bit noggrant. Allt som gick att använda till någon människas hjälp togs omhand. Mina föräldrar var en tid missionärer i Kongo. Det fanns en plan på att vi alla skulle bo där men omständigheter förde dem tillbaka till Sverige.

Här i vår församling så finns det en grupp som också klipper och rullar förbandslinne. Syföreningen 5-7, fem ti´sju. Missionsfält förändras. Nu kommer hela världen hit till Skärholmen. Vi möts dagligen av individer från Kongo, andra afrikanska länder, Mellanöstern, övriga Europa, Asien, Syd- och Nordamerika. Vi utmanar vår förmåga att kommunicera på flera språk. Några besöker våra gudstjänster, andakter och soppa. Förbandslinnet är också en symbol för något större. Vi delar det vi har, vi hjälper varandra och när vi möts delar vi våra hjärtan, både andligt och praktiskt.

Den senaste tiden märker vi att människor som kommer till Mikaelikyrkan har en ökad hunger att få möta Gud, möta människor som kan dela med sig av sin tro. Påfallande ofta så hittar man dem på torsdagssoppan och särskilt nu när vi har Bibelsamtal. Man hittar ett rum för sina frågor och funderingar. Så ett exempel från denna vecka då detta skrivs.

Ett par ifrån soppan läste två förvalda böner om skapelsen på soppandakten. Dessa vänner bad med en glöd och kärlek som lyste igenom dem när de läste var uppenbar för alla som var där! Det var stort för dem och det var verkligt för oss alla.

 

Pastor Hellen Tolf Dahl
Diakon Omon Norén


Offer till internationell mission
Den första advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling som i år handlar om utbildning. Fram till den 31 januari 2019 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till internationell mission i nästan 30 länder. Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss

Gudstjänstledarträff 16 januari kl. 18.30. Boka in detta viktiga tillfälle då vi går igenom, planerar och diskuterar gudstjänstledning Redan vana gudstjänstledare men också du som är intresserad och vill vara med och pröva på är varmt välkomna.


Bibelsamtal
Under hösten, i samband med soppan på torsdagar har vi haft möjlighet att läsa veckans bibeltexter tillsammans. Det har varit en grupp med 5-10 deltagare varje gång. De som har varit medlemmar länge i församlingen har mött de som är nya i vår kyrka. Samtalen handlar om bibeltexterna och sammanhanget utifrån deltagarnas egna erfarenheter och liv. Helt olika perspektiv och tankar har kunnat mötas och delas. Vi har olika vägar in i vår församling. Detta är en väg vi prövar. Vi fortsätter även nästa termin. Torsdagar 13.00-14.00 vid soppa och öppen kyrka. Start: 17 januari. Kvällstid på torsdagkvällar, se kommande anslag.


Årsmöte
Mikaelikyrkans missionsförsamling kallas till årsmöte lördagen den 9 februari klockan 15.00 i Mikaelikyrkan. Valberedningen önskar eventuella avsägelser från uppdrag i församlingen senast den 21 december. Annars förutsätts att man står till förfogande för omval. Föreslå gärna också nya kandidater till styrelse, kyrkvärdar m.m. Sammankallande i valberedningen är Solveig Rogvall 08-710 26 07.

Fågelskådning Redan nu kan vi anteckna, att Ola Weiland leder vår traditionella fågelskådning, lördagen den 25 maj. Mer information i nästa nummer av Livet.


GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet. 
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke. Värt att veta: - Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter - Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen. - Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter - Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen. - Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information. - Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad. - Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. - Kyrkkaffelistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten. 

Styrelsen för Mikaelikyrkans missionsförsamling

 

2019

FEBRUARI

Torsdag 7
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Lördag 9
15.00 Församlingens årsmöte, se notis 

Söndag 10  Sådd och skörd
10.00 Gudstjänst med nattvard Årshögtid. Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, kör, Cristina Larsson 

Onsdag 13
13.00 Mitt på dagen-träff i Högdalskyrkan. Bil från Mikaelikyrkan klockan 12.30. 

Torsdag 14
12.00 Andakt och soppa
13-14 Bibelsamtal
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Söndag 17  Septuagesima - Nåd och tjänst
10.00 Gudstjänst Curt Ahnlund, Inger Furusand, Krister och Eva Karlsson 

Torsdag 20
12.00 Andakt och soppa 13-14 Bibelsamtal 13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Söndag 24  Sexagesima - Det levande ordet
10.00 Gudstjänst Per-Magnus Selinder, Anne Björklund, Serny Lilja och Husbandet

Onsdag 27
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjökyrkan. Bil från Mikaelikyrkan klockan 12.30.