Tiden går inte ifrån oss – framtiden kommer till oss! 

Å det gör den hela tiden, så länge vi andas, så länge vi lever, så länge vi rör oss och finns till. Dessutom så får vi göra det med en fast förankring i Guds kärlek, utgjuten i Jesu Kristi död och uppståndelse för oss. Mellan varven så möts vi av nyheter och situationer som påverkar oss väldigt negativt. Det kan vara olika katastrofer, klimatfrågan, politik, makt och penningintresse, en avsevärd brist på kärlek och empati. Då kan det vara för lätt att tappa energi och tro att det jag gör inte gör någon skillnad. 

Därför vill jag lyfta blicken och uppmuntra oss alla till att vi hela tiden kan göra något och förbättra oddsen. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Alternativet är uppgivenhet och det finner jag inte vara ett valbart alternativ. Inte så att vi ska ignorera det som är svårt, stora utmaningar och inte heller vara klämkäcka och orealistiska. Däremot ska vi uppmuntra varandra så länge det finns ett ”idag”. Det är bibliskt! Nu kommer sommaren till oss – en tid för återhämtning, en tid att extra kunna umgås, njuta av att slippa halka, snö, drivis och hagel. Fyll förråden med glädje på allahanda sätt. Genom kyrkan, vänner och med välsignelse ifrån den Högste själv. 

Omon Norén Diakon

Klimatfasta 2019 - en vecka i Mikaelikyrkans historia!
Ur Livet för mars- maj 2019: ”Under fastetiden inför påsken 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta.” I vår kyrka/församling präglades veckan 24 - 31 mars ur fyra perspektiv av detta tema. 

Pastor Lennart Renöfält höll en inspirerande teologisk introduktion i söndagens predikan. ”Rensa för att se det väsentliga, träna bön och fatta det kloka beslutet att bryta den makt som mammon utövar. Öva i församlingen att återbruka, dela och leva enkelt”. Predikan följdes av samtal vid kyrkkaffet. 

I RPG-samlingen denna veckan medverkade Anders Friström, SNF, med viktiga fakta om den pågående klimatförändringen. I det avslutande samtalet säger Anders ”kristna har hoppet”. Kyrka och församling kan bidra med visionen av en framtid och ett hopp! 

En annorlunda Vårsalong utspelade sig på lördagen. Konst på temat återanvänt ”skräp” begrundades, nyttiga saker i återanvända material visades, tillverkades och såldes, avlagda kläder gick en ny framtid till mötes – ja, kreativiteten var det inget fel på. Och våfflorna smakade som de skulle – jättegoda! Liksom smakproven på veganmat, som serverades på nybakat bröd. 

På veckans sista dag, söndagen, togs temat upp på nytt i predikan: ”Klimatångesten växer, många känner det så. Och med den våra känslor av skuld och skam. Skammen, skulden och ångesten fyller en god funktion. De förbereder oss på att tänka och handla på nya sätt. Vi behöver känna ångest och skuld för att inse att vi är på fel väg. Får ångesten driva fram bättring då ökar hoppet och förändringar är möjliga. Ångestens mörker förbyts i morgontimmans ljus. Ty, rätt mottagna blir då befrielsens ord den läkedom som får oss att av hela vårt hjärta sjunga med i lovsången. Någon, som vi kallar Gud, har i sin nåd åter ställt oss på fötter.” Låt oss lyfta blicken och se en sådan klimatfasta som en vision för församlingens framtid! 

Gustav Josefsson

Sommar i Mikaelikyrkan

Under några söndagar i sommar blir det en enklare sommarandakt istället för gudstjänst i Mikaelikyrkan, men under fyra veckor samt vid midsommar blir det varken sommarandakt eller gudstjänst. De söndagarna (23 juni, 21 juli, 28 juli, 4 augusti och 11 augusti) hänvisar vi till någon av våra grannförsamlingar. Men varje söndag kl.15 är det program på Klubbensborg.
www.klubbensborg.se


Samlingshelg i Mikaelikyrkan 31 augusti - 1 september

Varmt välkomna till en församlingshelg i kyrkans lokaler Kom och delta i vår spännande församlingshelg som präglas av gemenskap och framtidstankar. Vi börjar med mingel på lördagen och avslutar söndagens gudstjänst med en delredovisning av församlingsutvecklingsprojektet som går mot sitt slut. Församlingen får här möjlighet att fråga, tycka till, begrunda det som framkommit under året. Det kommer under hösten att presenteras i sin slutgiltiga form och förslag som församlingen får ta ställning till. En angelägen och spännande helg för oss alla!

Lördag 31 augusti 10.00-14.00 Välkommen Mingel Seminarium – Skapelseteologi, Klimatutställning Frågor – Samtal 12.30 Lunch (Ta med en picknickkorg – kaffe och te finns på plats) Fortsatt gemenskap Andakt

Söndag 1 september 10.00 Gudstjänst. Lennarth Betnér, Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Cristina Larsson. Kören.  Efter kyrkkaffet: Vägen vidare med Anders Jonåker, Anders Öhlén, Hellen Tolf Dahl

Församlingsutveckling
Under förra året påbörjade församlingen ett fördjupningsprojekt tillsammans med Anders Jonåker, handledare från Equmeniakyrkan. Resultatet skall sammanställas under våren 2019. En arbetsgrupp har utsetts av styrelse och församling som tillsammans med vår handledare skall ta reda på hur församlingen mår, vad medlemmar och besökare tänker, önskar och längtar efter. Det är en möjlighet att samla in kunskap om de möjligheter, resurser och gåvor som finns i församlingen. Resultatet skall användas för att arbeta fram en vision och framtidsplan för Mikaelikyrkan.

Vi kommer från olika bakgrunder. Samhället är i förändring och vi söker vår väg för att på bästa sätt i den tid som är förkunna Kristus budskap, Bibelns berättelser och sätta in det i ett sammanhang som blir relevant för de vi möter. Vi söker vägar för hur vi kan hitta möjligheter till fördjupning av tro och gemenskap som vi kan dela med andra. Vi har samlat in information som bearbetas. Detta har skett genom intervjuer med individer från olika grupper och bakgrunder som finns i vårt sammanhang. Vi söker en väg att ta tillvara den långa erfarenhet och bredd i kunskap och erfarenhet som finns hos oss. Vi har haft två samlingar med Anders Jonåker där församlingen deltagit i samtal och övningsuppgifter. Arbetsgruppen har träffats ett par kvällar och samtalat och kommit med synpunkter. Hellen Tolf Dahl har informerat om församlingsutvecklingsprojektet vid ett par tillfällen vid kyrkkaffe och vid ett församlingsmöte. En arbetsdag med vår styrelse samt arbetsgrupp kommer att ske i mars. Resultatet och förslag på vision kommer att presenteras för församlingen. Har ni frågor om detta kontakta pastor Hellen Tolf DahlGDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet. 
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke. Värt att veta: - Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter - Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen. - Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter - Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen. - Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information. - Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad. - Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. - Kyrkkaffelistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten. 

Styrelsen för Mikaelikyrkans missionsförsamling

 

2019


JULI

Nästa sommarandakt sker i augusti.


AUGUSTI

Söndag 18
10.00 Sommarandakt Hellen Tolf Dahl 


Söndag 25
10.00 Sommarandakt Omon Norén 


Lördag 31
10-14 Samlingshelg, se notis


SEPTEMBER


Söndag 1  11:e sönd e Trefaldighet  - Tro och liv
10.00 Gudstjänst Lennarth Betnér, Hellen Tolf Dahl, Omon Norén, Cristina Larsson 


Söndag 8  12:e sönd e Trefaldighet -  Friheten i Kristus
10.00 Gudstjänst med nattvard Krister Karlsson, Eva Karlsson