Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet. 

Om ni går in på www.equmeniakyrkan.se så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.

Vi tipsar om några här nedan.

Vi tipsar om några här nedan.


Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.


https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/03/kyrkkaffe-med-lasse-640x640.jpg" alt="Kyrkkaffe med Lasse Svensson"/>

Kyrkkaffe med Lasse  Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.


Vårt dagliga bröd


Brittas Mellanrum
Kära vänner i Mikaelikyrkan,


Kort information:

 


Framflyttat årsmöte – 27 februari 2021

Vi kan bara konstatera att det inte kommer att vara möjligt för oss att hålla ett traditionellt årsmöte, på plats i kyrkan den 13 februari. Det måste bli ett årsmöte på distans, och vi har tagit till oss hjälp och information från andra församlingar och organisationer som har klarat av detta. Men för att vi i styrelsen, valberedningen och revisorerna ska kunna skicka ut material till er, behöver vi lite mer tid. Därför vill styrelsen flytta fram årsmötet till lördag den 27 februari. I våra stadgar står det att årsmötet ska äga rum före 1 mars.


Styrelsen i Mikaelikyrkan


Hälsning ifrån Klimatgruppen 2020-12-22

Tankar och utmaningar.

Klimatnödläge!


När pandemin förhoppningsvis snart avklingat tack vare restriktioner och vaccin längtar vi alla efter att allt ska kunna återgå till det normala. Klimatkrisen är dock fortfarande akut och när de olika delarna av samhället startar på nytt måste möjligheterna att göra det på ett klimatvänligare sätt tas tillvara. Vi som kristen församling måste göra vad vi kan för att bidra till att hejda den globala uppvärmningen.

De studiekvällar om klimatet som vi hade i Mikaelikyrkan under vårterminen fick på grund av pandemin avslutas i förtid. Vid den träff som ställdes in hade vi tänkt ta upp och samtala om ett förslag som pastor Lennart Renöfält väckt i en artikel i Sändaren den 21 januari 2020 med rubriken Equmeniakyrkan bör utlysa klimatnödläge.


Klimatfrågan är aktuell i många församlingar och Equmeniakyrkan har tagit fram policydokument och handlingsplaner. Initiativet Grön kyrka har startat. Nu har ett samtal inletts mellan företrädare för olika församlingar om att inför nästa kyrkokonferens väcka en gemensam motion i klimatfrågan som utgår främst från tankarna i Renöfälts artikel. Vi i klimatgruppen deltar i utformningen av ett förslag till motion. 

Kyrkokonferensen hålls digitalt 18-26 september 2021. Sista dag för motioner är 15 mars och klimatgruppen räknar med att i god tid dessförinnan kunna presentera ett förslag till motion för församlingen att ta ställning till. Klimatgruppen består av Margareta och Stig Jonsson samt Inger och Göran Rådö. Vi ser gärna att fler medlemmar deltar i arbetet. Kom gärna med synpunkter och idéer.


Equmeniakyrkans internationella arbete

Equmeniakyrkan har skickat ut en enkät till församlingarna angående det internationella arbetet i framtiden. Vill du vara med och formulera vår församlings svar? Hör av dig till Birgitta Jansson eller Annika Eriksson från styrelsen. Svaret ska vara inskickat 31 januari 2021. Vi planerar att ha ett möte 13 januari, och beroende på hur många som är intresserade bestämmer vi formen för mötet.

Länk till remissen och underlag för den finns på https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/digitala-regionsamlingar/

Insamling till internationella arbetet

”Till jordens yttersta gräns” är temat för årets insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Insamlingen startade första advent, och pågår till 31 januari 2021. Om vi hade träffats till gudstjänst i kyrkan under insamlingstiden, så hade det funnits en kollektbox för den internationella insamlingen och en kollektbox för församlingens arbete. 

I stor tacksamhet över de gåvor som kommer in till församlingen under pandemin, vill vi tipsa om möjligheten att dessutom bidra till det internationella arbetet. Om du skickar dina gåvor via plusgiro kan du skriva i meddelanderutan vad som är till församlingen och vad som är till den internationella insamlingen. Om du skickar in dina gåvor via Swish så kan du använda kontot för insamlingar för den internationella insamlingen 123 229 95 68

Håll kontakt!

Vi får hjälpas åt att finnas till för varandra, och påminna varandra om att vi kommer att kunna ses ”på riktigt” igen. 

Hör av dig till diakon Omon om du vill vara med och hålla kontakt, ringa till någon som behöver få prata en stund.

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att höra av dig till vår mailadress info@mikaelikyrkan.nu alt ringa vår diakon Omon Norén på mobilnummer 073-787 82 05


Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, vakanspastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05


Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet, ligger av utrymmesskäl under texter, och reflektioner.