Välkommen till Missionskyrkan i Skärholmen

Mikaelikyrkan tillhör Mikaelikyrkans missionsförsamling, som är ansluten till Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har bildats genom samgående mellan Svenska baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.

50 år i Skärholmen 2017

Inledning till församlingsbladet Livet

”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” (Luk 9:62) Betyder det att vi inte får fira jubileum? Jo, det tror jag att vi får, men jag tror ändå att det citerade ordet bör få oss att fundera på hur vi firar. Det Jesus vänder sig mot är om kärleken till det vi har och har haft hindrar oss från att koncentrera oss på vår uppgift här och nu, och vi i stället drömmer oss tillbaka till tider som aldrig kommer tillbaka. Vi känner tacksamhet för den möjlighet vi haft att förmedla evangeliet om Guds kärlek till så många barn, ungdomar och vuxna under de gångna 50 åren. Ibland upplever vi framgång och glädje i arbetet, och ibland har det känts motigare, och vi får ständigt söka de verksamhetsformer som bäst förmedlar Guds kärlek till alla i det samhälle vi lever i.

 Första advent 1967 invigde vi SMU-gården, ungdomslokalerna och provisorisk kyrksal, och precis 5 år senare själva kyrkan, som fick namnet Mikaelikyrkan. Mikael räknas ju som barnens speciella skyddsängel, och vi hade ju ett ganska omfattande barn-och ungdomsarbete, bl.a. med öppen gård på eftermiddagarna för skolbarn och skolungdom som behövde någon sysselsättning efter skoltid. Vi hade också scoutverksamhet och en liten tonårsgrupp på kvällstid och söndagsskola och barntimmar. De flesta år hade vi också konfirmationsundervisning. En tradition som vi införde från början var att barnen deltog i början av söndagsgudstjänsterna och sjöng en sång, innan de gick ut till söndagsskolan. Utöver gudstjänster på söndagar hade vi helgbön lördagar kl. 18.00, studiesamlingar på kvällstid, kvällssyförening och dagsyförening och mitt på dagen-träffar. När vi på första söndagen i advent firar jubileumsgudstjänst, vill vi i tacksamhet minnas vad vi fått nåden att vara med om men framför allt inspireras till och söka Guds ledning i vårt fortsatta uppdrag att förmedla evangeliet i det samhälle vi lever i. Herren Kristus har sagt: Mig är given all makt. Evangelium åt alla! (PoS463) Stig Jonsson


Notiser

Skärholmsdagen den 9 september  håller på 12-16 och här deltar nästan alla föreningar som finns i Skärholmen och presenterar just sin verksamhet. Vi är glada att vi har en plats i detta stora utbud. Mikaelikyrkan delar bord med Svenska kyrkan i Skärholmen och equmenia. Kom och besök oss, stanna och delta i det härliga vimlet av människor.

Varmt välkommen 

Ljudkurs
Söndagen den 10 september efter gudstjänsten/kyrkkaffet blir det ljudkurs med Björn Flodin. Lär dig sköta ljud-bordet, träna mikrofon-teknik, upptäck var och hur ljud-anläggningen fungerar bäst. Alla intresserade är välkomna! Kontaktperson: Björn Flodin


Mikaelikyrkans kör
Välkommen till Mikaelikyrkans kör! Körövning tisdagar kl. 18.30 Kontaktperson: Lena Olsson 

Musikverkstan
Vill du lära dig att spela ett instrument? Musikverkstan vänder sig till både barn och vuxna med möjlighet att lära sig att spela piano och gitarr. Avgift: 450 kr/termin. Kursstart: Tisdag den 5 september Kontaktperson: Nicky Vingren

Prata svenska
Prata mera svenska Måndagar klockan 17.00-18.30 svenska drop-in med Johanna Vingren Måndagar klockan 18.00-21.00 svenskakurs med Yanet Salas 
Kontaktperson: Johanna Vingren.

Ovanstående personers telefonnummer kan erhållas av Omon Norén vid behov: 073-78 78 205


 

 

2017

SEPTEMBER

Torsdag 21
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan


Fredag 22

18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande Samling på spanska

Söndag 24  Ett är nödvändigt
10.00 Gudstjänst med nattvard Linda Joelsson, Annika Eriksson, Henrik Linton, Mattias Severin


Onsdag 27

13.00 Mitt på dagen-träff. Var det bättre förr? Lars-Gunnar Hjerne berättar om 50 år i sjukvården

Torsdag 28
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

OKTOBER

Söndag 1  Änglarna -  den helige Mikaels dag
10.00 Gudstjänst. Gustav Josefsson, Stig Jonsson, Lena Olsson, Cristina Larsson.
Efter kyrkkaffet: församlingsmöte
17.30 (Lovsångsgudstjänst - inställt)

Måndag 2
17-19 Fem ti´ sju - Syföreningen. Vad kan vi rulla?

Torsdag 5
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 6
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande. Internationell gudstjänst.

Lördag 7
10-15 Ljusstöpning (se notis) 

Söndag 8 Tacksägelsedagen
10.00 Gudstjänst Insamling till equmenia  (Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete) Helen Tolf Dahl, Omon Norén,   Husbandet, Erik Thunberg
 
Onsdag 11 
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjö kyrkan. Driftiga, stolta, starka kvinnor - en annan bild av Afrika. Astrid Ståhlberg berättar.  
Samåkning från Mikaelikyrkan kl. 12.30.

Torsdag 12
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 13
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande  Samling på spanska 

Lördag 14
10.00 Tjejträff

Söndag 15  Att lyssna i tro
10.00 Gudstjänst Linda Joelsson, Göran Rådö, Lena Olsson, kören

Måndag 16
17-19 Fem ti´ sju - Syföreningen 

Torsdag 19
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 20
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande  Samling på spanska 

Lördag 21
16.00 Fredskonsert. Insamling till   Världens barn.

Söndag 22  Trons kraft
10.00 Gudstjänst med nattvard Linda Joelsson, Inger Furusand, Maj Lindén, Serny Lilja

Onsdag 25
13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvstakyrkan. Ett knippe nya och gamla visor med Monica Söderberg.  
Samåkning från Mikaelikyrkan  klockan 12.30

Torsdag 26
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 28
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande Samling på spanska 

Söndag 29  Att leva tillsammans

10.00 Gudstjänst Kim D. Bergman, Göran Rådö, Stig Jonsson, Cristina Larsson

Måndag 30
17-19 Fem ti´ sju - Syföreningen  Riv och rulla.

NOVEMBER

Torsdag 2
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 3
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande Samling på spanska

Lördag 4  Alla helgons dag
10.00 Gudstjänst Lars-Göran Olsson, Anne  Björklund, Lena Olsson,  Serny Lilja

Söndag 5  Ljus och ton i Allhelgonatid
18.00 Gudstjänst sammanlyst med   Högdalskyrkan. Maud Skagerman m.fl.

Måndag 6
18.30 Den troende tvivlaren: Samtal   om Dag Hammarskjöld  (se notis)

Onsdag 8
13.00 Mitt på dagen-träff i Mikaelikyrkan. ”Beyers Naudé, modig försvarare av de svartas rättigheter.” Pastor Rune Forsbeck tecknar bilden av en högt aktad   kollega.

Torsdag 9
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 10
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande  Samling på spanska 

Söndag 12 Frälsningen

10.00 Gudstjänst Linda Joelsson, Stig Jonsson,  Lena Olsson, kören

Måndag 13
17-19 Fem ti´ sju - Syföreningen  Nu har vi rullat.

Torsdag 16
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 17
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande Samling på spanska

Söndag 19 Vaksamhet och väntan

11.00 Gudstjänst med nattvard Lennart Ring, Anne Björklund,   Erik Thunberg, husbandet