Välkommen till Missionskyrkan i Skärholmen

Mikaelikyrkan tillhör Mikaelikyrkans missionsförsamling, som är ansluten till Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har bildats genom samgående mellan Svenska baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.


En lite annorlunda sommar för Mikaelikyrkan;
Under sommaren med start fr o m den 2 juli har vi sammanlysta andakter med Stuvstakyrkan.

Söndagen den 2 juli har Omon Norén hand om andakten och söndagen den 6 augusti har Krister och Eva Karlsson hand om andakten, men samtliga söndagar fram till 15 augusti är sammanlysta. Från och med 20 augusti har vi åter gudstjänst i Mikaelikyrkan.

Bussförbindelserna från Skärholmen är utmärkta: Buss 710 (mot Sörskogen via IKEA) går från Skärholmens centrum kl 9.32 och kommer fram till Stuvsta station kl 9.55. Därifrån är det en kort promenad. Stuvsta kyrkan ligger på Mellanskogsvägen 3 om man vill åka bil. 

2017

AUGUSTI

Fredag 25
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande. Samling på spanska. Nicky Vingren.

Lördag 26
11-15 Församlingsdag i kyrkan.
Välkommen till knytis, en stunds gemenskap, lekar och korvgrillning om vädret tillåter!

Söndag 27

10.00 Samlingssöndag med dagsinkomstoffer. Linda Joelsson, Anders Öhlén, Lena Olsson, kören. 15.00 Sommarprogram i Klubbensborg. "Sensommarsång med Sara Olsson."

SEPTEMBER

Söndag 3
10.00 Gudstjänst
17.30 Lovsångsgudstjänst på spanska med tolkning till svenska. Nicky och Johanna Vingren.

Måndag 4
17.00 Fem ti' sju - syföreningen. "På väg!" Besök av diakon Omon Norén

Tisdag          5

17.30             Musikverkstan – terminsstart!
18.30             Körövning (se notiser)

Torsdag        7
13-15             Öppet i Mikaelikyrkan

 Lördag         9                   
12-16             Skärholmsdagen 

Söndag         10    Medmänniskan
10.00             Gudstjänst. Gustav Josefsson, Omon Norén, Eva Karlsson, Husbandet 

Onsdag         13
13.00             Mitt på dagen-träff. Terminsstart i Stuvstakyrkan. Vi lyssnar till och sjunger höstens sånger under ledning av Marianne, Tommy och Ove. Avfärd från Mikaelikyrkan kl.12.30.

Torsdag        14
12.00             Andakt och soppa
13-15             Öppet i Mikaelikyrkan

 Fredag          15
18.30             Oas: Bön – Lovsång - Helande
                      Samling på spanska.

Söndag         17     Enheten i Kristus
10.00             Gudstjänst. Linda Joelsson, Inger Furusand, Lena Olsson, kören.