2020 09 22

Om du går in på vår hemsida via mobilen så ligger kalendariet under alla texter här! Tyvärr blir det mycket scrollande, går du in via dator så syns det direkt till höger om denna text. Vi arbetar på att förändra detta men tills vidare är det så.


Andakter och gudstjänster i Mikaelikyrkan

På grund av den särskilda situation vi befinner oss i med risken för spridning av Covid-19, ber vi var och en att ta ansvar för att hålla avstånd till varandra när vi nu möts i kyrkan. Vi befinner oss ändå i en gemenskap med varandra och vår Gud. Vi får komma ihåg hans styrka, omsorg, kärlek och uthållighet. Låt oss be för kyrkan, världen och oss alla, att vi också orkar igenom detta och att vi tillsammans kan uppmuntra varandra till glädje och tålamod. Vi har framtiden för oss i gemenskap.

Vi har gjort ett uppehåll under våren och sommaren, men nu har vi sakta och försiktigt öppnat upp med enklare former av gudstjänst. Vi tar hjälp av de råd vi har fått av Folkhälsomyndighe-

ten. Vi håller avstånd, vi sitter på platser som är utmärkta i bänkarna. Vi pla- cerar oss så att ingen ska sitta för nära eller röra sig för nära vid ankomst. Det har gått bra att röra sig i gudstjänst- lokalen när vi väntar in varandra för bön, ljuständning, givande av gåvor. Allt med lagom avstånd men vilken glädje att ses igen. Vi vet att alla inte ännu kan resa och komma till oss på söndagar men vi omsluter varandra i väntan på att få öppna upp igen. Vi har en Gud som visar oss rätt. Kom och var med ni som kan. Alla är med i gemenskapen. Vi sjunger, ber, lyssnar till förkunnelse. Vi omsluter alla i vår omgivning i bön. Trots avstånd så har vi en fin gemenskap väl värd att kämpa för och bevara. Hör gärna av er ni som vill delta praktiskt i gudstjänsten.


Nattvardsfirande i Covid-19 tider

Andakter, gudstjänster och nattvard i dessa tider kräver lite nya sätt att arbeta. Vi måste tänka på att hålla avstånd men hålla kvar den fina gemenskap som vi har. I gudstjänsten 13 september firade vi nattvard. Vi följde vår vanliga nattvardsordning men pastorn dukade upp tre bord nedanför natt- vardsbordet framme i kyrksalen. På det första bordet fanns en bricka med oblater, på de två andra särkalkar med vin. Nattvarden instiftades för oss ge-

mensamt och sedan kunde var och en med det avstånd som behövdes, ta del av bröd och vin. Detta kan man göra med eller utan musik. Var och en som tog del i den Heliga Måltiden kunde i lugn och ro dela liv och bön. Vi gick fram från våra platser i bänkarna, som också är utspridda just nu. Ingen be- hövde trängas och allt förblev hög- tidligt och lugnt. Detta kan vi göra på olika sätt, men med stor glädje kunde alla delta.


Mikaelimässan

I arbetet kring förändring och församlingsutveckling har många uttryckt en längtan efter en annan slags gudstjänst. För att möta denna längtan prövar vi nu att skapa en gudstjänst med en annorlunda form, en Mikaelimässa. Den är inte färdig, utan söndag 18 oktober kl 18.00 blir ett tillfälle att pröva olika uttryck; bön, lovsång och delgivning av livsberättelser. Det påminner kanske en del om en sinnesrogudstjänst. Vi får höra sång och texter. Tanken är att så småningom kunna erbjuda

Mikaelimässan varje månad, men vi börjar med en gång. Musiklivet kan också variera stort och här hoppas vi på sikt att många skulle kunna bidra med olika slags musik. Vi hoppas på att utveckla en gudstjänst som får visa vilka vi är i vår församling.

Har du idéer om vad du saknar i en gudstjänst eller önskar få mera av - hör av dig till diakon eller pastor så tar vi alla tankar och idéer vidare och provar olika former de gånger vi har en Mikaelimässa.


Hjälp!

Är du – eller känner du någon som är – intresserad av att hjälpa till och utveckla församlingens digita- la kommunikationer? Dvs, arbeta med hemsidan och andra tekniska möjligheter för oss att vara i kontakt med varandra och kunna vara med, även när vi inte kan vara på samma plats. Hör i så fall av dig till någon i styrelsen. Om vi hjälps åt kan vi klara av det!

Samtalsgrupp

Förfrågan och intresset för att sam- tala om livet och dela åsikter, er- farenheter och tro blir allt större.

Det finns en möjlighet att vi redan i höst träffas ett par gånger för att utifrån själva gruppen besluta vad vi vill samtala om och hur vi går vi- dare. ”Vi som är på jorden här och nu samtidigt” önskar träffas och prata, umgås och uppmuntra varandra. Vardagsprat och lite mat.

Är du intresserad eller har åsikter, idéer och förslag – hör av dig till Pastor Hellen, mobil 070-7494487


Pilgrimsvandring

Tillsammans med Andreaskyrkans församling kan de som vill genom- föra en pilgrimsvandring längs Mälaren lördag 21 november. Den ex- akta sträckan är inte klar än, men troligen blir det från Liljeholmen mot Sätra. Cristina Larsson är kon-taktperson i församlingen.


TACK!

Ibland är det roligt att upprepa sig. Vid senaste styrelsemötet kunde vi konstatera att våra medlemmar fortsätter att bidra tillförsamlingens ekonomi, trots att vi pga Covid-19 inte har kunnat ha vår verksamhet igång som förut. Vi säger – som vi har sagt förut – ett stort TACK för ert engagemang och offrande, och vi hoppas att ni vill fortsätta med det även i höst och vinter.


Säker sång

Vi har en stor kyrkolokal, och kan sprida ut oss ordentligt på tisdags- kvällarna, när vi försöker återuppta körövningarna med start den 29 september kl 18.30. 

Välkommen med!


Julmarknaden

Liksom så mycket annat, har vi varit tvungna att ställa in årets julmarknad, men så fort möjligheterna öppnar sig tänker vi att vi har en ”Vårmarknad” eller vad den nu kommer att heta. Vi längtar och ser fram emot att träffas och då får vi göra det. Viåterkommer om datum och plane- ring så fort Folkhälsomyndigheten ger klartecken!


”Därför sörjer jorden”

Vi hade i Mikaelikyrkan under våren en serie studiesamtal om klimatför- ändringar och om vårt ansvar som enskilda, och som kyrka/församling, att reflektera över vad vi, var och en av oss, kan göra för att bidra till att begränsa/hindra denna utveckling. Serien kunde inte slutföras pga pan- demin, men vår förhoppning har varit att kunna slutföra och fortsätta dessa viktiga samtal under hösten med en studiecirkel kring boken ”Därför sörjer jorden” av Peter Halldorf. Då det råder fortsatta restriktioner för perso- ner 70+, eller i riskgrupp, har det visat sig inte vara realistiskt att ordna detta i Mikaelikyrkan just nu.

För den som är intresserad finns ändå en möjlighet att ta del av en studiecirkelkringboken,dåAndreaskyrkanpå Södermalm inbjuder till tre samtals- kvällar i oktober och en seminariehelg 7-8 november med Peter Halldorf. Den helgen kan också följas i livesändning. Mer information om båda arrangemangen finns på Bilda Östs hemsida www.bilda.nu/region/bilda-ost

För att inte samtalet och funderingar- na kring klimatfrågorna ska försvinna helt, kommer vi på lite olika sätt ge ut- maningar och frågeställningar till oss alla. Fundera, samtala och inspirera med de du har runt omkring dig. Håll samtalet igång till dess vi kan träffas på samma plats igen.

Inspiration kan också hittas på Grön Kyrkas hemsida www.gronkyrka.se

Klimatgruppen


Personal

Diakon och pastor finns tillgängliga för enskilda samtal. Vi försöker att vara i kyrkan varje vecka men har inte möjlighet att vara i kyrkan på regelbundna tider just nu. De som önskar träffa diakon eller pastor är välkommen att höra av sig på telefon så bestämmer vi en tid. Varmt välkomna!

Hellen Tolf Dahl, vakanspastor Omon Norén, diakon Mobil: 0707-49 44 87 Mobil: 073-787 82 05Hur texten om hur församlingen hanterar GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet, ligger av utrymmesskäl under texter, och reflektioner.


 

Våra enklare gudstjänster startar kl 10 om inget annat angivits


Vi är max 50 deltagare och vi sitter med trygghetsavstånd till varandra. Kollekt upptas efter gudstjänsten.


18/10 Trons kraft
10.00 Hellen Tolf Dahl, Ingemar S. Johansson
18.00 Mikaelimässan (se notis)

NOVEMBER

08/11 Frälsningen. Nattvardsgudstjänst 

Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson. Församlingsmöte efter gudstjänsten

15/11 Vaksamhet och väntan 

Christina Molin, Omon Norén, Cristina Larsson

29/11 1 Advent – Herrens ankomst 

Hellen Tolf Dahl, Lena Olsson

DECEMBER

13/12 3 Advent – Bana väg för Herren 

Omon Norén, Cristina Larsson

25/12 Juldagen – Jesu födelse 

Hellen Tolf Dahl