Välkommen till Missionskyrkan i Skärholmen

Mikaelikyrkan tillhör Mikaelikyrkans missionsförsamling, som är ansluten till Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har bildats genom samgående mellan Svenska baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.

50 år i Skärholmen 2017

Inledning till församlingsbladet Livet

”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” (Luk 9:62) Betyder det att vi inte får fira jubileum? Jo, det tror jag att vi får, men jag tror ändå att det citerade ordet bör få oss att fundera på hur vi firar. Det Jesus vänder sig mot är om kärleken till det vi har och har haft hindrar oss från att koncentrera oss på vår uppgift här och nu, och vi i stället drömmer oss tillbaka till tider som aldrig kommer tillbaka. Vi känner tacksamhet för den möjlighet vi haft att förmedla evangeliet om Guds kärlek till så många barn, ungdomar och vuxna under de gångna 50 åren. Ibland upplever vi framgång och glädje i arbetet, och ibland har det känts motigare, och vi får ständigt söka de verksamhetsformer som bäst förmedlar Guds kärlek till alla i det samhälle vi lever i.

 Första advent 1967 invigde vi SMU-gården, ungdomslokalerna och provisorisk kyrksal, och precis 5 år senare själva kyrkan, som fick namnet Mikaelikyrkan. Mikael räknas ju som barnens speciella skyddsängel, och vi hade ju ett ganska omfattande barn-och ungdomsarbete, bl.a. med öppen gård på eftermiddagarna för skolbarn och skolungdom som behövde någon sysselsättning efter skoltid. Vi hade också scoutverksamhet och en liten tonårsgrupp på kvällstid och söndagsskola och barntimmar. De flesta år hade vi också konfirmationsundervisning. En tradition som vi införde från början var att barnen deltog i början av söndagsgudstjänsterna och sjöng en sång, innan de gick ut till söndagsskolan. Utöver gudstjänster på söndagar hade vi helgbön lördagar kl. 18.00, studiesamlingar på kvällstid, kvällssyförening och dagsyförening och mitt på dagen-träffar. När vi på första söndagen i advent firar jubileumsgudstjänst, vill vi i tacksamhet minnas vad vi fått nåden att vara med om men framför allt inspireras till och söka Guds ledning i vårt fortsatta uppdrag att förmedla evangeliet i det samhälle vi lever i. Herren Kristus har sagt: Mig är given all makt. Evangelium åt alla! (PoS463) Stig Jonsson


Notiser

Mikaelikyrkans kör
Välkommen till Mikaelikyrkans kör! Körövning tisdagar kl. 18.30 Kontaktperson: Lena Olsson 

Musikverkstan
Vill du lära dig att spela ett instrument? Musikverkstan vänder sig till både barn och vuxna med möjlighet att lära sig att spela piano och gitarr. Avgift: 450 kr/termin. Kursstart: Tisdag den 5 september Kontaktperson: Nicky Vingren

Prata svenska
Prata mera svenska Måndagar klockan 17.00-18.30 svenska drop-in med Johanna Vingren Måndagar klockan 18.00-21.00 svenskakurs med Yanet Salas 
Kontaktperson: Johanna Vingren.

Ovanstående personers telefonnummer kan erhållas av Omon Norén vid behov: 073-78 78 205


 

 

2018

Januari

Tisdag 16
17.30 Musikverkstan - terminsstart!
18.30 Körövning


Onsdag 17
13.00 Mitt på dagen-träff. Stefan Sjöblom förmedlar intryck från  fängslande möten i häktet.

Torsdag 18
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan


Fredag 19
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande.  Internationell samling.


Lördag 20
10.00 Frukostsamtal kring  Markusevangeliet


Söndag 21  Jesus skapar tro
10.00 Gudstjänst Anders Dahlqvist, Hans-Peter   Rasmussen, Maj Lindén,   Cristina Larsson. 
Efter kyrkkaffet: församlingsmöte. Därefter   equmeniaföreningens årsmöte.


Måndag 22
17-19 Fem ti´ sju - syföreningen. 


Torsdag 25
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan

Fredag 26
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande.  Internationell samling.


Söndag 28  Nåd och tjänst
10.00 Gudstjänst Viktoria Gejrot, Göran Rådö,  Serny Lilja. 


Onsdag 31
13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvsta kyrkan. Samåkning 12.30 från Mikaelikyrkan.
18.30 Gudstjänstledarträff.