Välkommen till Missionskyrkan i Skärholmen

Mikaelikyrkan tillhör Mikaelikyrkans missionsförsamling, som är ansluten till Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har bildats genom samgående mellan Svenska baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.

Gott nytt år!

Ett nytt år ligger framför oss, med nya utmaningar och nya äventyr. En församling är inte en egen enhet, något som finns och sedan fylls av människor. En församling utgörs av människor som samlas för att fira gudstjänst tillsammans, för att visa på och dela med sig av budskapet om Guds kärlek till människorna. Vår församling är vi. Det är vår gemenskap, vår glädje och vårt ansvar. 

Vi hoppas att den här våren i Mikaelikyrkan ska få präglas av samtal kring vår framtid. Samtalet har redan börjat, två gånger i januari, och styrelsen planerar för ytterligare samtalstillfällen. Men det behöver inte alltid vara organiserat. Passa på att prata om det här när ni möts i andra sammanhang också. Dela tankar och funderingar med varandra. Kanske när ni har bjudit hem någon på middag…? 

Några av de tankar och frågeställningar som har kommit fram hittills: Vad är det att vara människa 2018, var kommer församlingen in? Vad ligger närmast vårt eget hjärta när vi tänker på församlingen? Vi har en plats i Skärholmen, men vad gör vi med den? Vart är vår församling på väg? Det är viktigt att vi, förutom att samtala med varandra, också ber om Guds hjälp och ledning. Det kan kännas som stora och tunga frågor men Gud finns med också i dessa. Ta med församlingen och den här processen i era böner och förböner Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Ps 145:13b 

Med en önskan om ett välsignat 2018 
Era vänner i församlingsstyrelsen 
Fågelskådning

Lördagen den 5 maj leder Ola Weiland vår traditionella fågelskådning. Vi åker i bilar från Mikaelikyrkan klockan 06.00 (!). I år planerar vi att åka till Angarnsjöängen i Vallentuna. Ta med matsäck för två fikaraster. Anmäl dig till Stig Jonsson, 08-887799, om du önskar eller erbjuder plats i bil.
 

2018

April

Torsdag 19
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan


Fredag 20
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande.  Internationell samling, tolkas vid behov till svenska.


Söndag 22 Vägen till livet
10.00 Gudstjänst Lennart Molin, Anne Björklund, kör, Cristina Larsson
Offer till Equmeniakyrkans nationella arbete


Onsdag 25
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjökyr  kan. ”Musikalisk resa från Sol-  lentuna till Stockholm.” Moa Nissfolk. Samåkning från  Mikaelikyrkan 12.30.


Torsdag 26
12.00 Andakt och soppa
13-15 Öppet i Mikaelikyrkan


Fredag 27
18.30 Oas: Bön - Lovsång - Helande. 


Söndag 29  Att växa i tro
10.00 Gudstjänst Omon Norén, Inger Furusand,   Maj Lindén, Serny Lilja


Lördag 5 06.00 Fågelskådning .


Söndag 6 Bönen
10.00 Gudstjänst med vårkonsert Kim D. Bergman, Inger Furu sand, Lena Olsson och kören